logo 3
Virtio og Komponent præsenterer

Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan for dagplejere

I banebrydende digitale rammer

Styrk jeres fælles ramme og fokuser jeres indsats

Nyt,  fleksibelt udviklingsforløb – tilpasset dagplejernes hverdag
 
Gennem den seneste årrække har dagplejerne fra landets kommuner arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
Herigennem er der hos mange kommuner allerede skabt et rigtig stærkt fundament.
 
Dette nye, digitale udviklingsforløb er skabt for at hjælpe jer det afgørende skridt videre – mod en vedvarende, succesfuld realisering. Forløbet er specifikt målrettet til at hjælpe dagplejerne – både ift. den individuelle dagplejers hverdag, men også de specifikke udfordringer som kommunens dagplejeledere og pædagoger møder ifm. arbejdet med styrkede pædagogiske læreplan.

Susanne Harder er chefkonsulent i Komponent og arbejder med kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. 

Kontakt 8779 6307

Dagplejers udbytte

Kommunens udbytte

Fælles pædagogisk sprog

Den styrkede pædagogiske læreplan er det fælles sprog, vi taler ud fra, når vi taler pædagogik og udvikling af læringsmiljøer i alle landets dagtilbud – også hos dagplejerne.

Men dagplejernes hverdag adskiller sig fra dagtilbuddene på flere punkter:

 

Arbejdsdagene er lange, og det er svært at finde tid til kompetenceudvikling. Mange faglige baggrunde og bevæggrunde for at blive dagplejer gør, at forudsætningerne for at gribe opgaven med at udvikle stærke læringsmiljøer er forskellige. Og fordi man arbejder meget alene, kan det være svært at arbejde og samarbejde om at udvikle sin egen praksis.

 

Samtidig kan det fra ledelsens side være vanskeligt at skabe overblik og målrette indsatsen – så man i kommunen løfter indsatsen i samlet flok. 

 

Derfor har Komponent og Virtio udviklet et forløb, som med udgangspunkt i dagplejernes hverdag styrker det faglige niveau hos landets dagplejere og giver dem stærke forudsætninger for at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis.

 

Samtidig fungerer det som et stærkt, datadrevet værktøj for ledelsen til at samle og fokusere indsatsen for læreplanens specifikke kerneområder. 

 

I får et fælles kompetenceforløb for jeres dagplejere, som passer til hverdagen. Forløbet er virtuelt og giver dagplejerne redskaber til at forstå, reflektere og forandre praksis hen mod at arbejde professionelt med den styrkede pædagogiske læreplan i dagplejen. Brugbare og konkrete værktøjer gør, at dagplejen kan indarbejde læring og træning i sin hverdag og diskutere refleksioner og opdagelser med andre dagplejere.

Hvor I er

Forløbet består af video, læring og fysisk materiale. Det er unik kompetenceudvikling, som er lærerigt, fleksibelt og underholdende.

Dokumentar

Forløbet indeholder optagelser fra hele landet. Den enkelte dagplejer har mulighed for at spejle egen praksis i autentiske og lærerige eksempler.

Læring i praksis

Forløbets format betyder, at teori og praksis bliver tæt forbundet. Resultatet er varige forandringer, som har effekt også efter forløbet.

Skræddersyet

Forløbet er skræddersyet dagplejen. Vi tilbyder alle nødvendige ressourcer til både dagplejere og konsulenter til at skabe den bedste læring.

Realistisk og banebrydende kompetenceforløb

For første gang findes nu et kompetenceforløb til dagplejere, som tager højde for deres særlige arbejdsform og hverdag. Det er moderne kompetenceudvikling, som har en unik blanding af digitale moduler og fysisk arbejdsmateriale. 

Forløbet gennemgår Styrket Pædagogisk Læreplan, ligesom planens fokusområder og temaer bruges som afsæt for udvikling af konkrete kompetencer hos dagplejeren.

 

Få øget kompetenceniveauet hos jeres dagplejere – og få samtidig implementeret Styrket Pædagogisk Læreplan

 

Skræddersyet til jeres kontekst

Som noget helt særligt får alle kommuner mulighed for at få produceret skræddersyede videoer kvit og frit. På den måde kan I sætte forløbet ind i jeres konkrete kontekst. Det har flere fordele: 

  • I sætter forløbet ind i en større sammenhæng og i forbindelse med jeres øvrige aktiviteter og initiativer
  • Dagplejeren får et samlet overblik over arbejdet med pædagogisk udvikling i hos jer, og det giver større engagement
  • Dagplejeren møder velkendt ansigt, og det giver øget indlæring og engagement

Vil du se et eksempel eller teste forløbet ganske gratis?

Så klik her og skriv om du er interesseret i at få en smagsprøve, eller om du ønsker at teste det fulde forløb

Kompetencefondsmidler

Der kan søges om tilskud på op til 80% af udgifterne til kursusafgiften og materialer. Godkendelsen sker på baggrund af leder, TR og medarbejders tilsagn samt på baggrund af individuel/konkret sagsbehandling.
 
Med 80% tilskud fra kompetencefonden:
1.599 kr. eksl. moms. pr. dagplejer

Vejledende pris: 

7.995 kr. eksl. moms. pr. dagplejer

 

Læring og udvikling som en del af hverdagen

Det unikke format giver dagplejeren mulighed for at arbejde med stoffet over tid og i sin egen hverdag. 

Forløbet strækker sig over mere end 20 moduler med forskellige emner, og dagplejeren arbejder i dybden med hvert emne
– både sammen med kolleger og alene.

 

Det er op til ledelsen for den enkelte kommune at beslutte om man ønsker at samle og målrette indsatsen for hvor og hvornår der skal fokuseres på de forskellige emner. 

Se et modul

Dagplejeren ser en video i løbet af dagen, når det passer. Videoerne har en længde, så de let kan tilpasses en travl dag.

Refleksion

Dagplejeren reflekterer over eksemplerne fra videoen. Hver video indeholder autentiske eksempler sammen med ekspertudsagn.

Arbejd med videoen

Alle opfordres til at have en læringsmakker. Efter hver video gennemgår dagplejerne indhold og pointer med hjælp fra den medfølgende spørgeguide.

Forandre praksis

Dagplejeren arbejder med at ændre sin praksis ud fra det, han/hun og læringsmakkeren har talt om.

Dataindsamling

Løbende dokumenterer dagplejeren sit arbejde gennem noter, fotos og video, så det bliver til at tale om, forholde sig til og handle på.

Vær nysgerrig

Dagplejeren opfordres til hele tiden at være nysgerrig på egen praksis.

Erfarne kræfter står bag

Forløbet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Kommunernes udviklingscenter, Komponent, og virksomheden, Virtio, som udvikler og producerer digital læring og formidling. 
 

Kontakt 

Vil du høre mere? Så tøv ikke med at udfylde kontaktformularen, og så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

Login på siden